Välkommen till Svenska Chodský pesklubben

NYHETER

Inbjudan till årsmöte (pdf)

Följ de fantastiska aktiviteter som Svenska Brukshundklubben bedriver med 100 års hunderfarenheter i ryggen! 

 

20180219
Exteriörbeskrivning 2018-03-17 i Örebro, än finns tid kvar för att anmäla! Sista anmälningsdag  via SBK tävling är 20180224 

 

20180202
Kom ihåg att lämna ditt resultat för vandringspriset
Skickas till Lotta tullalulla@live.se senast den 28/2


20180130
Välkommen till Läger i Bengtsfors! Uppdaterad information!! 10/2

20180123
Vandringpris (poäng uppdaterad)
Textuppdatering omplacering

20180122
Uppfödare: Janalands Kennel

20180104
Arbetande Chodskys

20171211

Nyhetsbrev #1 (pdf)

20171209

Vandringspris

20171208

Avelsrekommendationer överanvändning av individer i avel

20171205

Fodervärd 

 

Ny logga -beslut på årsmötet

På kongressen 2017 beslutade Svenska brukshundklubben att anta en ny logga som går i linje med den nya grafiska profilen. Beslutet fattades för att den gamla loggan var svårhanterlig med nya tryck tekniker och vid t.ex. brodyr. Man ville också ha en logga som gav ett mer modernt intryck.

Det finns många vinster med en gemensam profil för klubbens alla olika delar. Det tydliggör att alla är en del av en större organisation som står för kvalitet och kompetens. När nu Svenska Chodský pesklubben ska övergå i den nya grafiska profilen vill vi passa på att fråga våra medlemmar om ni önskar ha kvar det ”hundhuvud” som vi haft tidigare (se förslag 1) eller om ni vill att vi ska övergå att använda den bild som den tjeckiska rasklubben använder (se förslag 2)? Vi har självklart samrått med den tjeckiska rasklubben om detta.

Här kan du se de två olika alternativen (båda alternativen finns i svart, vitt och blått utförande). Beslutet kommer att tas på årsmötet 17 mars.

Har du frågor eller funderingar så kontakta gärna info@scpk.se

 

Förslag 1                                                            

SBK_logga_Chodsky_pes_blackSBK_logga_Chodsky_pes_white

Förslag 2

SBK_logga_Chodsky_pes_svSBK_logga_Chodsky_pes_black        

Varför är chodský pes en brukshundsras?

Ibland händer det att rasklubben får frågan om varför är chodský pes en brukshund och vad det innebär? Det är inte så lätt att hålla ordning på alla olika begrepp så vi ska här göra ett försök att förtydliga.

Om man studerar rasens historia får man snabbt klart för sig att rasen används som vakt- vall och herdehund. Den beskrivs som en trofast beskyddare. I den tjeckiska rasstandarden står det överst att rasen är ”Working breed” d.v.s. en arbetande ras, man kan också läsa om att rasen har ett utmärkt luktsinne.

I Sverige har Svenska Brukshundklubben avelsansvar för ett tjugotal raser. Hundar av brukshundsras är sedan länge arbetande hundraser, speciellt lämpade för de grenar och aktiviteter som Brukshundklubben har i sitt utbud. För dessa raser har Svenska Kennelklubben delegerat avelsanvaret till Svenska Brukshundklubben. Svenska Kennelklubben och Svenska Brukshundklubben fattade i januari 2014 beslutet att avelsansvaret för rasen skulle ligga hos Brukshundkluben. Man var helt överens om att rasens med sin historia och användning tillhörde gruppen brukshundar. Detta var inget beslut som rasklubben själva hade mandat att fatta, men är tacksamma för då detta ger extra bra möjligheter till ett bra och hälsosamt avelsarbete.

I praktiken betyder det idag att det kan ställas lite högre krav på uppfödare av rasen. För att få registrera valpar i Sverige måste t.ex. föräldradjur som bor i Sverige vara HD-röntgade och de måste genomfört MH (mental beskrivning). Däremot så ställs inga krav på resultaten för att få registrera valpar hos SKK, det är upp till varje valpköpare att själv avgöra vilka egenskaper och hälsotillstånd man efterfrågar. Rasklubben rekommenderar dock högre krav i sitt RAS-dokument (rasspecifika avels strategier).

Det innebär också att det krävs en arbetsmerit för att kunna erhålla titeln svensk utställningschampion. Det betyder att för att få en championatstitel måste man visa att hunden uppfyller hela rasstandarden, inte bara de exteriöra delarna utan även de mentala delarna. Det är väldigt svårt att få en championatstitel med en nervsvag eller skotträdd hund, vilket är positivt för rasens utveckling.  Det finns en hel rad olika typer av meritering som räknas, t.ex. bruksmeriter, draghundsprov, vallhundsprov, osv. Man kan också tillgodoräkna sig ett godkänt resultat på MT (mental test för hund).

Att en ras är en brukshundras betyder inte att alla individer inom rasen är lämpade för alla grenar och aktiviteter inom brukshundklubben. Därför är det viktigt att blivande valpköpare funderar över vad de vill använda sin hund till och väljer uppfödare och föräldradjur efter det. Gemensamt för alla hundar är dock att de trivs bäst om de aktiveras!

Fler registrerade hundar!

I dagsläget finns ca 170 st registrerade Chodsky Pes i Sverige!

Tips till valp köpare

Vi får många frågor från personer som är intresserade av att köpa chodský pes valp.

Läs gärna igenom rasklubbens RAS-dokument (rasspecifika avelsstrategier). Den finns under fliken "Chodský pes" i menyraden. Under samma flik finns också kontaktuppgifter till chodský pes-ägare som tar emot besök om du vill träffa en chodský pes och bilda dig en egen uppfattning om rasen.

Det finns några tips om vad du ska tänka på när du ska köpa en chodský pes valp.

1) kolla föräldrarnas höftledsstatus. Rasklubben har valt samma hälsoprogram som den tjeckiska rasklubben. Det betyder att hundar med A- och B-höfter går fritt i avel. Hundar med C-höfter får användas i avel endast i kombination med A- eller B-höfter. I Tjeckien läser man av röntegenbilderna enligt en annan modell än i Sverige. Där har man istället skalan 0-4, där 0- och 1-höfter används fritt i avel, och 2-höfter endast i kombination med 0- eller 1-höfter.

2) kolla vilken inavelsgrad kullen har. SKK rekomenderar max 6,25% inavelsgrad, rasklubben vill ställa ett högre krav och rekomenderar max 4% inavelsgrad.

3) kolla upp föräldradjurens mentala status. Alla hundar som bor i Sverige måste genomföra mentalbeskrivning (MH) för att valparna ska få registreras i Svenska Kennelklubben. Känd mentalstatus betyder att du som valpköpar kan gå in på SKK´s hunddata och se vilka resultat hunden fått på beskrivningen. I rasstandarden står det att chodský pes är orädd med starka nerver. För att bevara detta är det viktigt att vi följer rasklubbens krav på att moment 10 (skott) ska vara max 1-3. Du kan också se resultatet av övriga moment då man testat ljudkänslighet och rädslor. Det är inte lätt att tyda detta om man inte är van. Behöver du hjälp så kan du kontakta info@scpk.se så ska vi hjälpa dig att tyda resultatet.

4) var noga med att du känner förtroende för din uppfödare. Det är en person som du ska kunna vända dig till med alla typer av frågor om din hund.

Lycka till med ditt sökande efter en underbar chodský pes valp!

Ben i korgen

Medlem av


sbk_logga

Svenska Chodský pesklubben

Logga2

Medlem

Nu kan du bli medlem i Svenska Chodský pesklubben

button

Översättning av boniteringskoder & arbetsmeriter

Under fliken "Chodský pes" finns nu de vanligaste tjeckiska förkortningarna av arbetsmeriter samt översättning av mentala delen av boniteringskoderna.

Klicka här

 

Exteriörbeskriving

Ni som gör exteriörbeskrivning, kom ihåg att en kopia på protokollen ska skickas till Lotta. 
lotta.eriksson@scpk.se

Gilla oss på Facebook

Dagens datum

torsdag
22
februari
Pia

2018
Vecka 8

Choose language

 

Besökare idag: 189
Denna månad: 7949
Totalt: 190009