Avelsrekommendationer överanvändning av individer i avel

SBK_logga_Chodsky_pes_black

 Avelsrekommendationer

 Rekommendation antagen 2018-06-20

Avelsrekommendation avseende motverkan av överanvändning av enskilda avelshundar s.k. matadoravel.
För att motverka överanvändning av enskilda individer i avel har styrelsen för svenska Chodský pesklubben, i samråd med SBK:s avdelning för avel och hälsa, satt en rekommenderad gräns på att en hund av rasen Chodský pes maximalt ska vara förälder till 16 - 18 valpar.
Detta grundas på SKK:s rekommendation om att en avelshund inte bör vara förälder till mer än 5% av de avkommor som produceras i en 1generation avelsdjur.

Sektorn för avel och hälsa Svenska Chodský pesklubben 2018-06-20


* Matadoravel= enligt SKK:s ordlista för avel och genetik en överanvändning av ett enskilt avelsdjur, oftast en hanhund