Vad tittar vi på i MH

 

Hälsning:
Hur hunden visar sin socialitet gentemot främmad människa

Hantering:
Hur reagerar hunden när man gör intrång i den egna integritetens och sätter en kravfas.

Samarbete:
Viljan att följa en främmad människa ifrån föraren, engagera sig med en främmad person.

Leklust:
viljan att leka med föremål

Gripande:
vill hunden bära, och hur hanteras föremålet

Förföljande:
viljan att jaga ifatt bortflyende föremål

Aktivitet:
kunna anpassa sig till passivitet

Viljan att engagera sig på avstånd
från föraren, här ser man samarbete, lek, mod

Överrasknings situationer:
vad gör hunden när den blir överraskad,snabbt uppdykande

Ljudkänslighet:
samma som ovan men med ljud

Hot/agg:
Blir hunden arg under någon del av testet

Försvarslust:
viljan och modet att försvara föraren mot obehagligt närmande som man inte kan identifiera.

Skott
Obehag eller ej.

MH Diagram

MH-diagram för de 74 hundar som gjort MH i Sverige, uppdaterat under vinter/vår 2018


Mot-Bruksmedelvarde[56461]1