Medlemsavgifter

Medlemskap Svenska Chodsky' PesKlubben
Betala in din medlemsavgift på följande konto och skicka dina personuppgifter i formuläret här bedvid.

Bg 189-2140

 
Ordinarie medlem 570:- (SCPK 170:- + förbundsavgift SBK 400:-)

För dig som inte redan är medlem i SBK. I och med detta val blir du automatiskt med i SBK och får därmed medverka i deras aktiviteter.

Ordinarie medlem 170:- (SCPK 170:-)

Du som har aktuellt medlemskap i SBK, genom lokal brukshundklubb eller annan till SBK ansluten rasklubb. OBS ange ditt medlemsnummer i formuläret här bredvis.

Familjemedlem 100:- (SCPK 100:-)

Familjemedlem kopplad till fullbetalande medlem, ingen förbundsavgift SBK.

Utlandsmedlem 680:- (SCPK 170:- + förbundsavgift SBK 510:-)

Från utlandet:
IBAN: SE29 6000 0000 0007 9616 1178
BIC: HANDSESS

Är du redan medlem i SBK måste vi även ha ditt medlemsnummer!

Glöm ej skriva namn och adress på din inbetalning.

OBSERVERA! Nya bestämmelser från SBK säger att man måste lämna hela personnumret för att bli medlem. 

 

Medlemsansökan

Betala in medlemsavgiften till SCPK på BG 189-2140. Skriv namn och adress på inbetalningen. Komplettera dina uppgifter genom att fylla i följande formulär.

Notera att medlemskap i Svenska Kennelklubben (SKK) inte gäller.


   

 
 

När du får upp en bekräftelsesida vet du att din anmälan är mottagen.