Tjeckiska förkortningar av arbetsmeriter

För att underlätta för dig att förstå vad hundarna i Tjeckien har för resultat så har vi gjort en liten översättning av de vanligaste arbetsmeriter som du hittar i rasklubbens databas.


 

ZZO                     test grundläggande hanterbarhet.

-ålder på hund minst 10mån

Föraren får använda ljud eller gest eller båda

LYDNAD inkallning, hantering av en hund i koppel, sitt-ligg i koppel i fotposition, läggande under gång, apportering, platsläggning 15 steg

SPECIAL LÄRA/TRÄNING inkallning under svåra förhållanden, beteende hos hunden i en grupp av människor, beteende hos hund då bunden kortare tid och lämnas ensam.

 


 

ZM                      Grundläggande mini test

-ålder minst 12mån

SPÅR                  eget spår, minst 150 steg, minst 15 min gammalt, högst 5 min spår tid Z 50(35)

LYDNAD inkallning, hanterbarhet hund i koppel, sitt-ligg-stå i koppel i fotposition, apport, platsläggning 15steg.

SKYDD spaning terräng ( 30x40 steg , två skärmar ), markering hjälpare, skydd av förare, förvar hjälpare ( släta , 25 steg ), motstånd hund

 


 ZOP prov hanterbarhet hund

-hund minst 10 mån

-tillåtet att använda ljud, gest och kommando och allt samtidigt.

LYDNAD inkallning (2 varianter antingen sitt framför föraren eller i fotposition), hanterbarhet med koppel, hanterbarhet utan koppel, sitt-ligg-stå i koppel, platsläggning 30 steg

GRUPP & SPECIAL, 3-5 hundar i grupp, hanterbarhet i koppel i gruppen, sitt-ligg-stå i koppel i gruppen, platsläggning i grupp 30 steg 2min, överföra hund mellan förare och främmande förare 5m+5m hund munkorg, gång på obehagligt material med ett stopp.


 

ZPU1 arbetslämplighetstest (bruksprov)

-hund minst 12mån

-måste hu uppfyllt ZOP provet

-föraren kan använda ljud o gest samtidigt

GRUNDLÄGGANDE DEL inkallning till fotposition eller framför, hanterbarhet utan koppel, sitt-ligg-stå utan koppel i fotposition, skall i fotposition, apportering, höjdhopp, hoppa till klättring, platsläggning 30 steg förare gömd, vakta figurant, spår 100m

GRUPP OCH SPECIAL 3-5 hundar i grupp, hanterbarhet i grupp, sitt-ligg-stå i grupp, läggande under gång, gång på ojämnt material i grupp, platsläggning ljud.


 

ZZV1 prov mångsidig träning

-hund minst 14mån

SPÅR , LYDNAD , SKYDDSDEL 


 

 

CT16                   terapihunds prov

-höga krav på lämplighet av hund, stabil, självsäker, lugn, lugn bland människor och djur mm

 


 

FPr 1-2-3

Spår prov i 3 olika grader, (sammankopplat med IPO på något sätt.)

FPr 1 -

Eget spår, 300 steg, 3 sektioner, 2 stenbrott (cca 90 grader), 2 föremål handler, minimum 20 minut gammal, arbetstid 15min.

FPr 2 -

Främmande spår, minst 400steg, 3 sektioner, 2 stenbrott (cca 90 grader), 2 föremål, minst 30 min gammalt, arbetstid 15 minut.

FPr 3 -

Främmande pår, minst 600 steg, 5 sektioner, 4 stenbrott (cca 90 grader), 3 föremål, minst 60 minut gammalt, arbetstid 20 minut. 


 

OB-Z (obidience) hund minst 10mån

LYDNAD Platsläggning i grupp 1 min, linförighet, läggande under gång, inkallning, sättande under gång, skicka i rutor, hålla apport, hanterbarhet på avstånd, hopp över hinder, helhetsintryck

OB-1 (obidience) hund minst 12 mån

LYDNAD Platsläggning i grupp 2 min förare gömd, linförighet, ställande under gång, inkallning, sättande under gång, skicka ut i rutan, apport, hanterbarhet på avstånd, helhetsintryck

OB-2(obidience) hund minst 14mån

LYDNAD Plats sittande i grupp 1 min förare synlig, linförighet, ställande och sättande under gång, inkallning med ställande, skicka i rutan, riktningshämta apport, doft prov, hanterbarhet på håll, apport hopp över hinder, helhetsintryck

OB-3 (obidience)hund minst 15mån

LYDNAD Sättande i grupp 2min förare gömd, läggande i grupp 4 min förare gömd, linförighet, läggande under gång ställande sittande läggande, inkallning, skick i rutan, riktad apportering, apport över hinder, doftprov, hanterbarhet på håll.

 


UPr 1   LYDNAD PROV

LYDNAD Hanterbarhet utan koppel, sättande under gång, sättande under gång med inkallning, apport, apport med hopp, apport med klättring, skicka framför med läggande, läggande under längre tid

Boniteringskoder -mentaldel

Det kan vara svårt att förstå de tjeckiska boniteringskoderna. Boniteringen görs i två olika delar. Det första du ser på den tjeckiska rasklubbens databas är den exteriöra delen. Den är relativt lätt att översätta och förstå.

För att se den mentala delen av boniteringen gör du så här:
Gå in på rasklubben databas. Skriv in namnet på den hund du är intresserad av och tryck på knappen "Hledej". Det kan finnas flera hundar med samma namn, leta rätt på den du vill titta på och klicka på namnet. Då ser du hundens stamtavla och vissa resultat. Klicka på koden efter orden "Bonitacní kód: chovný" i hundens stamtavla, då kommer man till boniterings exteriörsdels resultat.
Klicka på "úplný kód", då får du överst fram exteriöra delen och nedersta delen, "kód povahy" är mentaldelen.

 

Moment

0

1

2

3

4

5

A

Värdering av uttrycket   på hunden vid bedömning

Temperament, styrbar   utan tecken på rädsla.

Mindre styrbar, vid   visning klarar han inte vara i hållning. Eller hund som inte visar   temperament, alldeles för lugn, begränsad aktiv reaktion.

Osäker, viker, visar   rädsla i okända miljöer eller saker. Viker vid kontorll av tänder eller   mätning av dem.

Visar stark rädsla men   utan agresivitet.

Visar måttlig   agressivitet på grund av rädsla eller agresivitet mot hundar.

Visar agressivitet mot   människor eller svår hanterbar rädsla mot hundar.

B

Temperament, vilja att   samarbeta.

Hunden visar livligt   intresse för leksak i handen på hundföraren. Efter utkastning springer hunden   efter och kommer tillbaka med föremålet till förare, på första försöket.

Hunden är intresserad   av den ivägkastade leksaken, med glädje springer den efter, tar föremålet men   vill ej överlämna föremålet. Kommer till föraren efter några försök.

Hunden visar intresse   för föremålet först efter att man hetsat upp hunden eller den går fram till   föremålet utan att visa intresse. Föraren får kalla på hunden.

Hunden visar intresse   för den ivägkastade saken men hundföraren klarar ej att kallain hunden, även   efter några försök.

Hunden visar minimalt   intresse för den ivägkastade saken, man måste göra om momentet efter att   hundöraren kallat in hunden.

Hunden är helt   flegmatisk, visar inte intresse för hundförare eller leksaken, inte heller   för händelser i närheten.

C

Oljud i stötar   (tålighet av nervsystem) Nervfasthet.

Hunden reagerar inte,   visar maximalt måttlig reaktion.

Aktiv reaktion,   skäller.

Hunden visar måttlig   rädsla (viker öron, nedragen svans)

X

Hunden visar tydlig   rädsla, reagerar/lyssnar inte på hundföraren. Har tendens att springa i väg.

Hunden blir av rädslan   aggressiv.

D

Genomgång mellan ett   gäng människor

Hunden är bra styrbar,   visar varken agresivitet eller rädsla.

Hunden är sämre   styrbar.

Hunden visar osäkerhet   till och med lite rädsla.

Hunden spänner sig av   rädslan och vill inte gå in genom gruppen men lyckas gå igenom.

Hunden blir av rädslan   aggressiv mot människorna i gruppen.

Hunden är aggressiv   mot människor.

E

Genomgång  genom en grupp människor där en har hund.

Hunden är bra styrbar,   visar ej aggressivitet eller rädsla.

Hunden är sämre   styrbar.

Hunden visar osäkerhet   till och med lite rädsla.

Hunden visar måttlig   aggressivitet mot den andra hunden men efter tillsägelse av föraren lugnar   den ner sig.

Hunden visar   aggressivitet även efter tillsägelse av föraren.

Hunden är aggressiv   mot den andra hunden.

 

Regler av genomförande   + bedömning av karraktären

A

Hundens reaktion bedöms och värderas under hela   kontrollen då man kollar exteriör, mätning, kontroll av tänder osv.

B

Ägaren har hunden   okopplad, visar föremålet (leksaken) sedan kastas föremålet iväg minst 5m   (det är tillåtet att provocera och hetsa upp hunden). Efter att man kastat   föremålet är det tillåtet av föraren att prata till hunden (det handlar ej om   appportering) men man ser sammarbetet mellan hund förare.

C

Reaktion på oljud som   kommer stötvis. Man kollar nervfastheten och hur hunden hanterar/behärskar   ljud som denne kan utsättas för var som hellst. Vid provet ställer fem   hundägare upp med sina hundar som är placerade vid vardera ägares vänstra   sida i slakt koppel.

D

Gruppen bildas av   minst fem personer. Ägaren går med hunden kopplad i normal gång mot gruppen.   Någon i gruppen sträcker ut sin hand och skakar hand med ägaren och endel i   gruppen klappar/smeker hunden. Därefter lämnar ägaren gruppen.

E

En grupp på minst fem   personer. Ägaren har hunden kopplad och går igenom gruppen med normal gång.   En i gruppen har sin hund i koppel med i gruppen.

D/E

Hunden har ej munkorg,   om ägaren önskar munkorg på sin hund under testet så acepteras detta. Men   hunden kommer då inte kunna få 0,1 eller 2 i bedömmningen.

Notiering; Hundarna har ej munkorg. Om ägaren vill/känner att hunden ska ha munkorg, är det accepterat, men hunden kommer då inte erhålla betyg 0,1eller 2.