Valphänvisning

 Svenska Chodský Pesklubben tillhandahåller valphänvisning. De valparkullar som förmedlas genom rasklubben kommer från kullar som uppfyller klubbens riktlinjer för avel. Kraven kan komma att ändras som ett led i arbetet med RAS.

 

SCPK:s Krav för valphänvisning

  •  Uppfödaren skall vara medlem i Svenska Chodský Pesklubben.
  •  Valpkullen skall uppfylla SKK:s regler för registrering
  •  Avelsdjuren ska ha känd HDstatus; A, B eller C. En hund med C-höfter får endast användas om avelspartnern har A el. B på höfterna.
  •  Avelsdjuren skall ha känd mental status (Genomförd Mentalbeskrivning Hund, MH), där det under moment 10 (skott) ska vara kryss i rutorna 1-3.
  • Avelsdjuren skall vara utställda med minst Very Good på officiell utställning.

  • Rasklubben rekommenderar ett valp-pris på runt 16 000 kr. Om valpen säljs med bibehållen avelsrätt ska enligt SKK´s köpeavtal kontantpriset vara hälften av ordinariepris.
  • För att minska inavelsgraden rekommenderar rasklubben att man eftersträvar så låg inavelsgrad som möjligt, helst under 4% inavelsgrad beräknat på fem generationer i en kull.
  • För att motverka matadoravel har styrelsen i samråd med SBK avdelning för avel och hälsa satt en rekommenderad gräns på att en hanhund i Sverige max ska vara far till 16 - 18 valpar. Detta grundas i SKKs rekommendation att en hanhund ej bör vara far till mer än 5% av de avkommor som produceras i en generation avelsdjur 
  • Rekommendationer gällande Epilepsi

Tänk på att endast valpar/hundar som är registrerade i Svenska Kennelklubben är att betrakta som renrasiga.

Att personkemin stämmer mellan valpköpare och uppfödare är viktigt uppfödaren ska kunna hjälpa och vägleda dig i många år framöver. Man kan se det som ett samarbete mellan uppfödaren och dig själv så länge din valp lever. Välj en uppfödare som är intresserad av en fortsatt kontakt, många uppfödare har återkommande valpträffar och andra aktiviteter som är roliga och lärorika att delta i. - Text från SKK.

VALPHÄNVISNING