Årets Allround Chodský Pes

 bild1

REGLER

Föraren ska vara medlem i Svenska Chodský pesklubben
Resultaten får endast räknas från officiella tävlingar.
Högst tre resultat/gren får tillgodoräknas.
Resultatet räknas under ett kalenderår från 1/1 till 31/12 och pris utdelas i samband med årsmötet.
Vandringspriset ska vara ständigt vandrande och styrelsen beslutade 2017-12-06 att till priset tillföra ett följepris som utdelas årligen.
Föraren/ägaren ska själv rapportera in tävlingsresultaten som åberopas till SCPK som ombesörjer uträkning av poäng

 


 


GRUNDPOÄNG 
         

Championat   20 Poäng
Tjänstehund, certifikat    20 poäng
Korad     20 Poäng
Genomförd mentalbeskrivning    10 poäng
Genomförd HD/AD röntgen   10 poäng
Endast godkänd mentaldel (Korning) 10 poäng
Endast godkänd exteriör (Korning)  10 poäng
  
BRUKSPROV OCH IPO  
Start     1 poäng
Appellklass    godkänd                               5 poäng
                           uppflyttad                            10 poäng
Lägre klass    godkänd                               6 poäng
                          uppflyttad                            12 poäng
Högre klass    godkänd                               7 poäng
                          uppflyttad                            14 poäng
Elit klass        godkänd                               8 poäng

                          certpoäng   

16 poäng
                        certifikat         20 poäng
      
BH prov    
IPO 1             God     5 poäng
                       Mycket God                         6 poäng
                      Utmärkt                                12 poäng
IPO 2             God  
                      Mycket God                         7 poäng
                      Utmärkt                                14 poäng
 IPO 3             God   
                        Mycket God                           8 poäng
                        Utmärkt                                 16 poäng
                       Certpoäng                              20 poäng

 

BSL 1      God                                                
                 Mycket God  6 poäng
                  Utmärkt 12 poäng
BSL2      God  
                Mycket God 7 poäng
                Utmärkt 14 poäng

BSL3      God

 
                Mycket God 8 poäng
                Utmärkt 16 poäng
FH1        God  
                Mycket God 6 poäng
                Utmärkt 12 poäng
FH2       God  
               Mycket God 7 poäng
              Utmärkt 14poäng
IPO FH  God  
                Mycket God 8 poäng
                Utmärkt 16poäng
                Certpoäng 20 poäng
  
 VILTSPÅR  
 Viltspår     Godkänt anlagsprov  5 poäng
                      1:pris ökl  10 poäng
 

 LYDNAD  
 Start  1 poäng
 Startklass             Godkänd  5 poäng
                                 Uppflyttad 10 poäng
 Lydnadsklass 1     2:a pris     6 poäng
                                   1:a pris  12 poäng
 Lydnadsklass 2      2:a pris  7 poäng
                                   1:a pris  14 poäng
  Lydnadsklass 3     2:a pris  8 poäng
                                    1:a pris  16 poäng
 Lydnadsdiplom  15 poäng
 Certifikat  20 poäng
  
 AGILITY  
 Start  1 poäng
 Klass 1             plac 4-7  6 poäng
                           plac 1-3  12 poäng
 Klass 2             plac 6-10  7 poäng
                           plac 1-3  14 poäng
  Klass 3            plac 3-5  8 poäng
                           plac 1-2  16 poäng
 Certifikat  20 poäng
  
 RALLYLYDNAD  
 Start  1 poäng
 Godkänt resultat i Nybörjarklass   5 poäng
 Godkänt resultat i Fortsättningsklass   6 poäng
 Godkänt resultat i Avancerad klass     8 poäng
 Godkänt resultat i Mästarklass  10 poäng
 Rallylydnadsdiplom Nybörjarklass  5 poäng
 Rallylydnadsdiplom Fortsättningsklass   6 poäng
 Rallylydnadsdiplom Avancerad klass  8 poäng
 Rallylydnadsdiplom Mästarklass   10 poäng
 

(Eventuella diplom läggs till de 3 bästa resultaten)

  
 NOSEWORK   
 Godkänt doftprov   3 poäng
 Start  1 poäng
 NW 1  6 poäng (1,5p/del)
 NW 2  8 poäng (2p/del)
 NW 3  10 poäng (2,5p/del)
  
 UTSTÄLLNING  
 Start  1 poäng
 Very Good  2 poäng
 Exellent  3 poäng
 CK  5 poäng
 CERT  7 poäng
BIM  8 poäng
BIG - Placering  10 poäng
BIS - Placering  15 poäng
(OBS! Endast en (den bästa placeringen/meriten) under en utställning räknas)