logga_chodd

 

Avelsrekommendation avseende epilepsi (EP)

Avelsrekommendationer Rekommendation antagen 2017-10-04 Ingen avel får förekomma på individer där epilepsi konstaterats, vilket ligger i linje med Svenska kennelklubbens (SKKs) grundregler 2.2 att till avel endast använda hundar som inte har allvarlig sjukdom.
I de fall individer är närbesläktade (såsom syskon, avkommor eller föräldradjur) med hund som har konstaterad epilepsi ska avel utföras med försiktighet och endast i de fall en individ kan ha stort avelsvärde.

Forskningsrön visar att genetisk nedärvd epilepsi inträffar mellan 15 - 28 månaders ålder. Genetisk nedärvd epilepsi kan inte konstateras med blodprov eller DNA-test det är enbart tiden som utvisar om en individ är anlagsbärare. Därför rekommenderas karenstid för den tilltänkta avelsindividen tills denne är minst 48 månader. Under förutsättning att inte fler närbesläktade individer utvecklat konstaterad epilepsi kan avel komma ifråga efter rekommenderad karenstid. Indvider som har fler närbesläktade med ep avråds från att användas i avel.

Denna rekommendation är framtagen i samråd med Institutionen för genetik vid SLU samt SKKs avelskonsulent.

Sektorn för avel och hälsa Svenska Chodský pesklubben
2017-10-14