Exteriör beskrivning

Svenska Chodsky pesklubben arrangerar exteriörbeskrivning för korning på följande datum:

 

20 augusti 2022 i Kungsör.

Beskrivare: Åsa Tiderman & Yvonne Brink

Vi kan även ta några extra av annan bruksras vid detta tillfälle.
 

10 september 2022 i Högsta Strömstad.

Beskrivare: Anita Melitshenko.

Anmälan & Info om båda arrangemangen på SBK tävling