Medlemsenkäter

18 augusti -20

Här redovisar vi resultatet på Chodský Pes klubbens mentalenkät.

Kommer att diskuteras på konferensen i höst.

Se resultatet här (pdf)

___________________________________________________
 

Hälsoenkätundersökning 2017/2018

Den svenska populationen är att betrakta som frisk med positiv utveckling avseende HD. Hundarna mentalbeskrivs i stor utsträckning, vilket är av stor vikt för kommande avelsarbete.  Flertalet hundarna ingående i studien har en förhöjd intensitet vid hundmöten. De flesta ägarna har för avsikt att träna aktivt med sina hundar, företrädelsevis i bruks, tävlingslydnad och Nose Work.

 

Hälsoenkätundersökningen (pdf)

Presentation hälsoenkätundersökningen (power point)

Följ Svenska Chodský pesklubben

Svenska Chodský pesklubben
c/o Ann Olsson
Bussjöv. 601-17
271 99 YSTAD

KONTAKT

E-post

  • Black Facebook Ikon
  • Black Instagram Ikon

Länkar till: 
SLU
Rasklubben i Tjeckien

 

Chodský pes i våra grannländer

Danmark | Norge | Finland

BG: 189-2140

Webansvarig: Anne Lagerström 

© 2020