Medlemsenkäter

3 februari -21

Här är en hälsoenkät som SCPK's sektor för avel och hälsa har skapat. Det är ett antal frågor att besvara och dina svar är viktiga för det fortsatta arbetet med att bevara och förbättra vår ras.

Svaren kommer att sammanställas och presenteras av rasklubben. Era svar kommer självklart att vara anonyma och inga hundar namnges vid utvärderingen. Vi uppskattar dock mycket om ni lämnar reg nr/ stamboksnamn, för att vi i sektorn för avel och hälsa i framtiden lättare ska kunna se mönster/upptäcka om vissa sjukdomar följer vissa linjer.

Vi är oerhört tacksamma för att fyller i enkäten, det är en värdefull hjälp.

Länk till enkät

___________________________________________________

18 augusti -20

Här redovisar vi resultatet på Chodský Pes klubbens mentalenkät.

Kommer att diskuteras på konferensen i höst.

Se resultatet här (pdf)

___________________________________________________
 

Hälsoenkätundersökning 2017/2018

Den svenska populationen är att betrakta som frisk med positiv utveckling avseende HD. Hundarna mentalbeskrivs i stor utsträckning, vilket är av stor vikt för kommande avelsarbete.  Flertalet hundarna ingående i studien har en förhöjd intensitet vid hundmöten. De flesta ägarna har för avsikt att träna aktivt med sina hundar, företrädelsevis i bruks, tävlingslydnad och Nose Work.

 

Hälsoenkätundersökningen (pdf)

Presentation hälsoenkätundersökningen (power point)

Sitter 8.jpg