Rasens hälsostatus

 

Ordet hälsa kan ha olika innebörd beroende på sammanhang. När det gäller rasen Chodský pes innebär hälsa en sammanvägd bedömning av:
 

  • Fysisk hälsa med avseende på sjukdomar

  • Mentalitet

  • Funktionalitet

 

Rasklubben genomförde en hälsoenkätundersökning 2017/2018 och resultatet visade på att den svenska populationen är att betrakta som frisk med positiv utveckling avseende HD. Hundarna mentalbeskrivs i stor utsträckning, vilket är av stor vikt för kommande avelsarbete.  Flertalet hundarna ingående i studien har en förhöjd intensitet vid hundmöten. De flesta ägarna har för avsikt att träna aktivt med sina hundar, företrädelsevis i bruks, tävlingslydnad och Nose Work.

 

Hälsoenkätundersökningen (pdf)

Presentation hälsoenkätundersökningen (power point)


 

 

FYSISK HÄLSA
 

Chodský pes är en förhållandevis frisk ras. Rasen har, precis som många andra bruksraser, förekomst av höftledsdysplasi (HD) och armbågsledsdysplasi (ED). I en liten population som Chodský pes är det viktigt att hålla en så låg inavelsgrad som möjligt och använda många individer i avel. För att få en sund population behöver lika många hanar som tikar användas i avel för att statistiskt bredda avelsbasen på ett hållbart sätt. Det finns förekomst av ärftliga sjukdomar och även sådana som kan påverkas av miljön. I underliggande flikar finns kortfattade presentationer av konstaterade hälsoproblem, information om sjukdomar som inte är konstaterade i rasen men som förekommer i form av diskussionsämnen i olika forum samt rekommendationer från SKK och rasklubbens ställningstagande vad gäller olika frågeställningar gällande hälsa och förebyggande arbete för en positiv utveckling av rasens hälsostatus.

HÖFTLEDSDYSPLASI (HD) & ARMBÅGSLEDSDYSPLASI (ED) 


Läs mer om HD/ED här 

 

INAVEL & INAVELSGRAD

Inavel förekommer i rasen.

 

Vilka är riskerna med att para nära släktingar?

En definition av begreppet inavel brukar vara att man avlar inåt, det vill säga att man parar individer som är släkt och där avkomman får en inavelsgrad som är högre än den hos populationen i genomsnitt. Att para hundar som är nära släkt med varandra är ett sätt att få större jämnhet och likhet mellan individerna i en hundras.

 

> Läs mer om inavel & inavelsgrad här

EPILEPSI
Ideopatisk epilepsi förekommer i rasen

 

Inom rasen finns epilepsi i flera linjer över nationsgränserna. Inom den svenska populationen finns ett fåtal individer med konstaterad epilepsi samt ett antal närbesläktade till dessa. Forskningsrön visar att idiopatisk epilepsi vanligen inträffar mellan 15 - 28 månaders ålder.

> Läs mer om epilepsi här 

Degenerativ Myelopati (DM)

 

Det finns i dagsläget inga konstaterade fall med DM i den svenska populationen och således klassar inte rasklubben sjukdomen som en hälsorisk. 

> Läs mer om Degenerativ Myelopati (DM)

Här kan ni läsa SKK´s information om genetiska tester.

 

DNA-tester 

Rasklubben avråder från DNA-tester 

Rasklubben har samma rekommendationer som SKK presenterar på sin hemsida. 

> Läs mer om DNA-tester.

Följ Svenska Chodský pesklubben

Svenska Chodský pesklubben
c/o Ann Olsson
Bussjöv. 601-17
271 99 YSTAD

KONTAKT

E-post

  • Black Facebook Ikon
  • Black Instagram Ikon

Länkar till: 
SLU
Rasklubben i Tjeckien

 

Chodský pes i våra grannländer

Danmark | Norge | Finland

BG: 189-2140

Webansvarig: Anne Lagerström 

© 2020