top of page

Medlemsenkäter

Våren 2021
Här redovisas den hälsoenkät som sektorn för avel och hälsa skickade ut till medlemmar och chodský pes ägare i Februari 2021.
Hälsoenkäten kommer att skickas ut vartannat år för att vi skall kunna följa mönster / upptäcka sjukdomar i god tid.
Inga hundar namnges vid utvärderingen.

Hälsoenkätundersökning 2021
 

Hälsoenkät 2021 (pdf) 
Hälsoenkät 2021
 (power point)
           

Enkäten är utarbetad av sektorn för avel och hälsa

___________________________________________________

18 augusti -20

Här redovisar vi resultatet på Chodský Pes klubbens mentalenkät.

Kommer att diskuteras på konferensen i höst.

Se resultatet här (pdf)

___________________________________________________
 

Hälsoenkätundersökning 2017/2018

Den svenska populationen är att betrakta som frisk med positiv utveckling avseende HD. Hundarna mentalbeskrivs i stor utsträckning, vilket är av stor vikt för kommande avelsarbete.  Flertalet hundarna ingående i studien har en förhöjd intensitet vid hundmöten. De flesta ägarna har för avsikt att träna aktivt med sina hundar, företrädelsevis i bruks, tävlingslydnad och Nose Work.

 

Hälsoenkätundersökningen (pdf)

Presentation hälsoenkätundersökningen (power point)

Sitter 8.jpg
bottom of page