top of page

Varför är Chodský pes en brukshundsras?

Apporterar[985].jpg
21430195_10155686018869704_1846565214637

Ibland händer det att rasklubben får frågan om varför är Chodský pes en brukshund och vad det innebär? Det är inte så lätt att hålla ordning på alla olika begrepp så vi ska här göra ett försök att förtydliga.

Om man studerar rasens historia får man snabbt klart för sig att rasen används som vakt- vall och herdehund. Den beskrivs som en trofast beskyddare. I den tjeckiska rasstandarden står det överst att rasen är ”Working breed” d.v.s. en arbetande ras, man kan också läsa om att rasen har ett utmärkt luktsinne.

I Sverige har Svenska Brukshundklubben avelsansvar för ett tjugotal raser. Hundar av brukshundsras är sedan länge arbetande hundraser, speciellt lämpade för de grenar och aktiviteter som Brukshundklubben har i sitt utbud. För dessa raser har Svenska Kennelklubben delegerat avelsanvaret till Svenska Brukshundklubben. Svenska Kennelklubben och Svenska Brukshundklubben fattade i januari 2014 beslutet att avelsansvaret för rasen skulle ligga hos Brukshundkluben. Man var helt överens om att rasens med sin historia och användning tillhörde gruppen brukshundar. Detta var inget beslut som rasklubben själva hade mandat att fatta, men är tacksamma för då detta ger extra bra möjligheter till ett bra och hälsosamt avelsarbete.

I praktiken betyder det idag att det kan ställas lite högre krav på uppfödare av rasen. För att få registrera valpar i Sverige måste t.ex. föräldradjur som bor i Sverige vara HD-röntgade och de måste genomfört MH (mental beskrivning). Däremot så ställs inga krav på resultaten för att få registrera valpar hos SKK, det är upp till varje valpköpare att själv avgöra vilka egenskaper och hälsotillstånd man efterfrågar. Rasklubben rekommenderar dock högre krav i sitt RAS=Rasspecifika avelsstrategier.

Det innebär också att det krävs en arbetsmerit för att kunna erhålla titeln svensk utställningschampion. Det betyder att för att få en championatstitel måste man visa att hunden uppfyller hela rasstandarden, inte bara de exteriöra delarna utan även de mentala delarna. Det är väldigt svårt att få en championatstitel med en nervsvag eller skotträdd hund, vilket är positivt för rasens utveckling.  Det finns en hel rad olika typer av meritering som räknas, t.ex. bruksmeriter, draghundsprov, vallhundsprov, osv. Man kan också tillgodoräkna sig ett godkänt resultat på MT (mentaltest för hund).

Att en ras är en brukshundras betyder inte att alla individer inom rasen är lämpade för alla grenar och aktiviteter inom brukshundklubben. Därför är det viktigt att blivande valpköpare funderar över vad de vill använda sin hund till och väljer uppfödare och föräldradjur efter det. Gemensamt för alla hundar är dock att de trivs bäst om de aktiveras.

bottom of page