top of page

Importera

Import av Chodský pes från Tjeckien.

Här följer en text som är användbar som checklista samtidigt som den ger tips på hur du kan gå tillväga vid import av valp eller vuxen hund från Tjeckien.

Det kan tyckas svårt och osäkert att leta efter en uppfödare i Tjeckien utifall du har bestämt dig för import och inte gjort det tidigare. Generellt sett så har de flesta som funnit en uppfödare blivit positivt överraskade av den hjälpsamhet och värme som de möts av under sökandet i kontakten med tjeckerna.

Alla uppfödare som är registrerade i den tjeckiska rasklubben finns publicerade på hemsidan http://www.kpchp.org/index.php . Använd google translate för att översätta tjeckiska till svenska. Översättningarna kan vara långt ifrån lätta att förstå, men i stort sett blir de tydliga.

På klubbens hemsida finns även aktuell förteckning med valpar. Klicka på länken nedan, (sidan innehåller bara födda kullar och för att finna planerade kullar får sökandet fortsätta på uppfödarens egen hemsida.) för att se listan.

http://www.kpchp.org/chov_sten.php. Du får mer information om uppfödare och föräldradjur genom att klicka på länkarna vid respektive valpkull. Informationen kommer att ge dig möjlighet att söka vidare i databasen. Databasen är bred i fråga om information och du finner bland annat:

 • tidigare kullar

 • meriter

 • veterinärdata

 • HD

 • ED

 • resultat
   

Du kommer även i kontakt med benämningen: ”Bonitace”, vilket är en enklare form av mentalbeskrivning samt exteriörbeskrivning. Alla kullar på hemsidan uppfyller tjeckiska rasklubbens krav för valphänvisning.

Klicka på länken och du kommer till en komplett förteckning över uppfödare: http://www.kpchp.org/chovstanice.php förteckningen ger dig möjlighet att botanisera fritt och besöka uppfödarnas egna hemsidor för mer information. Vissa sidor finns såväl på engelska som på tyska.

Generellt är tjeckerna mindre bra på engelska, vilket kan innebära att det kan ta lite tid innan en uppfödare svarar på dina frågor. Tyska kan i vissa fall fungera bättre. Om du har en bekant som kan tjeckiska eller polska kan det underlätta kontakt och dialog.

Sitter 10.jpg
Boll 1.jpg

Valet av uppfödare är givetvis individuellt men bör baseras på att du skapar dig en bild av uppfödarens ambitioner med uppfödningen och i de fall det är en etablerad uppfödare så kan resultaten från kennelns uppfödningar ses som vägledande. Vill du få ytterligare underlag inför ditt val av uppfödare kan du be om ett besök innan valparna föds.

Det är av yttersta vikt att säkerställa att den valda uppfödaren är villig att ha valpen kvar tills den är 4 månader och beredd att ge valpen de vaccineringar samt besiktningar som krävs för import till mottagarlandet.

Priset för en valp varierar något mellan uppfödarna och det tillkommer även en extra kostnad för att valpen ska få stanna de två månaderna. En valp kostar ca 1 000 EUR men priset kan variera.

Uppfödare vill ha en handpenning i samband med att kontraktet på valpen upprättas. Handpenningen ser uppfödaren som en riskpremie för affären. Troligen skiljer beloppets storlek på handpenning lite mellan uppfödarna men ett riktvärde på ca 25 % av totala köpeskillingen är rimligt. Vid leveransen betalas resterande belopp samt ersättning för att valpen stannat till att den är 4 månader.

Vid leveransen kommer uppfödaren att överlämna ett antal dokument:

 • EU pass med alla vaccinationerna inskrivna

 • Besiktningsintyg från veterinären

 • Exportbevis (abroad confirmation)

 • Stamtavlan stämplad och signerad av CMKU.

Barn 5.jpg

Importen ska följa EU: s regelverk. Klicka på länken och läs på jordbruksverkets hemsida:
https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar/hundarkatterochillrarinforsel/inforselfraneuochlandermedeuvillkor.4.5075e861320679518380006989.html

Att importera är inte speciellt komplicerad men det är viktigt att följa reglerna. Ifall du blir osäker är det klokast att ringa till Jordbruksverket för vägledning och förklaring.

 

Hämta valp eller hund

Det finns ett flertal sätt att ta sig till och från Tjeckien för att hämta sin valp eller hund. Valet kommer sannolikt att påverkas av var du bor i Sverige.
 

Vanligast färdväg i.dag är att köra bil via Danmark, Tyskland och sedan vidare in i Tjeckien. Ett annat alternativ kan vara att köra till sydsverige för att ta färja från Trelleborg till exempelvis Rostock i Tyskland. Ett tredje alternativ kan vara färja från Nynäshamn till Polen och sedan köra genom Polen till Tjeckien.
 

Ett fjärde alternativ är att flyga. Viktigt att komma ihåg är att valpen vid leveranstillfället är så pass tung att den inte får vistas i kabinen utan går som frakt i lastrummet. Om detta alternativ väljs så glöm inte att boka passagerarbiljett och djurtransport samtidigt då det är begränsat med djurplatser på avgångarna. Priset för hund i bur är inte speciellt högt men du måste skaffa en IATA godkänd transportbur av rätt storlek.

Vid ankomsten till Sverige ska hunden visas upp för tullen vid ”red point”

Registrera valp eller hund i Sverige

När du anländer med din valp eller hund till Sverige ska den utan dröjsmål registreras hos Svenska kennelklubben (SKK) och Jordbruksverket, följ länkar nedan:

 

Kostnader

Om importen görs i tron att det blir billigare än köp av en svenskfödd valp så är det nog lätt att bli besviken. Kostnader för köp, resor, övernattningar och registreringar jämfört med att köpa en valp i Sverige slutar nog i stort på samma totalsumma.

Att importera bjuder på lite mer av allt – leta efter sin nya stjärna, en härlig upplevelse och dessutom ta in nytt blod till den svenska populationen. Då är det väl värt det extra besvär som import medför.

När alla avgifter är betalda kostar en valp mellan 14 000 – 17 000 SEK inklusive resa beroende på resesätt.

 

Kontaktpersoner för frågor om import

bottom of page