top of page

Hederspris (HP) att söka
 

Bild för uppmärksamhet

Svenska Chodský pesklubben (SCPK) har beslutat att instifta ett antal hederspris (HP), vilka utdelas på klubbens årsmöten. Första hederspriserna delas ut på årsmötet 2019. Syftet med HP är att främja tävlande och skapa en attraktiv atmosfär kring att tävla.

Hederspriset består av en tavla som vinnaren får behålla.

För att främja rasens hälsa så ska ansökande hund ha officiellt registrerat röntgenresultat avseende höftleds- och armbågsledsdysplasi (HD/ED) samt mentalbeskrivning hund (MH) för att vara behörig att ansöka om HP.

 

HP ska fortsättningsvis delas ut till:
 

 • Bästa Appellhund

 • Bästa Brukshund

 • Bästa Lydnadshund

 • Bästa Utställningshund

 • Bästa Rallylydnadshund

 • Bästa Agilityhund

 • Bästa Nose Work hund

 • Bästa IGP-hund

 • Bästa HTM-hund

 • Bästa Freestyle-hund

 

Statuter
 

 • Ägare/förare ska vara medlem i SCPK under kvalificeringsåret samt vid utdelandet av HP.

 • Hunden ska vara svenskregistrerad.

 • Samtliga resultat ska vara erövrade i Sverige.

 • Kvalificeringsåret är 1/1 – 31/12.

 • Priset delas ut vid SCPK: s årsmöte i mars efterföljande år.

 • Ansökan ska vara SCPK: s priskommitté för hederspris tillhanda senast den 31 januari året efter kvalificeringsåret. 

 • Hunden ska ha känd mental status (genomfört MH).

 • Hunden ska vara officiellt röntgad avseende HD/ED med känt resultat.

 

Ange förarens namn, hundens fullständiga registrerade namn och reg. nr., det resultat du vill räkna och skicka in till priskommittén för hederspris.

Vänligen ange i ämnesraden i din e-post till oss vilket pris du söker.

Skickas till: Lotta Eriksson tullalulla@live.se 

 

 

 

Årets Bästa Appellhund
 

 • SBK:s regler för officiella bruksprov gäller.

 • Endast resultat från officiella tävlingar räknas – dock lägst godkänt resultat.

 • Det ekipage med högst poäng vid en tävling erövrar priset.

 • Om fler ekipage hamnar på samma poäng tillfaller priset den hunden med högst poäng på specialen.

 • Vid fortsatt lika poäng tillfaller priset den hund med högst poäng på huvudmomentet och därefter momentet linförighet. Därefter delas priset vid lika poäng.

Årets Bästa Brukshund
 

 • [1]SBK:s regler för officiella bruksprov gäller.

 • Endast resultat från officiella tävlingar räknas – dock lägst godkänt resultat.

 • Behörig att ansöka är tävlande i lägre klass t.o.m. elit oavsett bruksgren.

 • Det bästa resultatet under kvalificeringsåret räknas.

 • Den som erhåller högsta resultatet (= % av maxpoäng) vinner priset.

 • Om flera ekipage har samma resultat avgörs detta genom att priset går till den med högsta resultatet på specialen. Vid fortsatt lika poäng vinner den som har högst poäng på huvudmomentet.

 • Vid fortsatt lika poäng vinner den som har högst poäng på momentet kryp. Därefter delas priset vid lika poäng.

 

[1]SBK=Svenska brukshundklubben

Årets Bästa Lydnadshund
 

 • SBK:s regler för officiella lydnadsprov gäller.

 • Endast resultat från officiella tävlingar räknas – dock lägst 2: a pris.

 • De tre bästa resultaten under kvalificeringsåret räknas.

 • Den som erhåller högsta resultatet (= % av maxpoäng) vinner priset.

 • Om flera ekipage hamnar på samma resultat avgörs detta genom att priset går till det ekipage som tävlat i högsta klass.

 • Vid fortsatt lika poäng delas priset.

 

Årets Bästa Utställningshund
 

 • [2]SKK:s Championat- och Utställningsregler gäller.

 • Endast resultat från officiella utställningar räknas.

 • Hund med högst sammanlagda poäng enligt nedanstående tabell vinner priset.

 • CK = 6 poäng
  Cert = 8 poäng
  CACIB = 8 poäng
  BIM = 9 poäng
  BIR = 10 poäng
  När SCPK arrangerar egna officiella utställningar får hunden 5 extra poäng vid deltagande på dessa.
  Hunden får poäng för det högsta priset vid varje utställning.
  Ex. Cert och BIR, hunden får 10 poäng eller CACIB och BIM, hunden får 9 poäng.

   

 • Vid lika poäng gäller följande :
  1) Högst merit från rasspecial.
  2) Högst merit från Svensk vinnare utställning.
  3) Högst merit från Nordisk Vinnare utställning.
  4) Hund som är ställd i bruksklass.


  [2] SKK=Svenska kennelklubben

 


Årets Bästa Rallylydnadshund
 

 • SBK:s regler för officiella Rallylydnadsprov gäller.

 • Endast resultat från officiella tävlingar räknas – dock lägst kvalificerande resultat.

 • De fem bästa resultaten under kvalificeringsåret räknas.

 • Den som erhåller högsta sammanlagda poäng vinner priset.

 • Om flera ekipage hamnar på samma poäng avgörs detta genom att priset går till det ekipage som tävlat högsta klass med bästa resultatet.

 • Vid fortsatt lika poäng delas priset.


Årets Bästa Agilityhund
 

 • SBK:s regler för officiella agilitytävlingar gäller.

 • Endast resultat från officiella agilitytävlingar räknas.

 • Det ekipage med högst sammanlagda poäng enligt nedanstående tabell vinner priset.

 • Ekipage kan endast räkna poäng för antingen felfritt lopp eller uppflyttningspinne/Cert för varje lopp

 • Vid lika poäng vinner det ekipage som tävlat i högsta klass, vid fortsatt lika poäng delas priset.

 • Agility/Hoppklass 1
  Felfritt lopp 2 poäng
  Uppflyttningspinne 4 poäng

 • Agility/Hoppklass 2
  Felfritt lopp 3 poäng
  Uppflyttningspinne 5 poäng

 • Agility/Hoppklass 3
  Felfritt lopp 4 poäng
  Cert 6 poäng

   

Årets Bästa Nose Work hund
 

 • [3]SNWK:s regler för officiella Nose Work prov gäller.

 • Endast resultat från officiella Nose Work tävlingar räknas.

 • Resultat från de tre bästa officiella tävlingarna räknas.

 • I första hand får den hunden med högst antal genomsnittlig poäng på tre tävlingar priset. Även om inte tre tävlingar rapporteras in kommer summan av de rapporterade tävlingarna divideras med tre.

 • Vid lika poäng vinner den hund med lägst antal fel.

 • Vid fortsatt lika vinner den hund som får extra poäng för placering enligt förteckning nedan.

 • Vid fortsatt lika poäng delas priset lika.
   

 • Extra poäng ges enligt följande:

 • För start i TSM                                                                         25 poäng

 • För varje fel                                                                              -1 poäng

 • För officiellt resultat med minst 50 poäng i NW2                    25 poäng

 • För officiellt resultat med minst 50 poäng i NW3                    50 poäng

 • För placering bland de 12% främsta                                      20 poäng

 • För placering bland de 24% främsta                                      10 poäng

[3] SNWK=Svenska Nose Work Klubben

Årets Bästa IGP-hund
 

 • SBK:s regler för officiella IGP-prov gäller.

 • Endast resultat från officiella prov räknas – dock lägst tillfredställande resultat.

 • Resultat från de tre bästa officiella proven räknas

 • Det ekipage med högst poäng vid en tävling erövrar priset.

 • Om fler ekipage hamnar på samma poäng tillfaller priset den hunden som deltagit i den högsta klassen

 • Vid lika poäng delas priset.

 

Årets Bästa HTM-hund

 

 • SKK:s regler för officiella HTM-tävlingar gäller.

 • Endast resultat från officiella tävlingar räknas – dock lägst kvalificerande resultat.

 • De fem bästa resultaten under kvalificeringsåret räknas.

 • Den som erhåller högsta sammanlagda poäng vinner priset.

 • Om flera ekipage hamnar på samma poäng avgörs detta genom att priset går till det ekipage som tävlat högsta klass med bästa resultatet.

 • Vid fortsatt lika poäng delas priset.

 

 

 

Årets Bästa Freestyle-hund

 

 • SKK:s regler för officiella Freestyle-tävlingar gäller.

 • Endast resultat från officiella tävlingar räknas – dock lägst kvalificerande resultat.

 • De fem bästa resultaten under kvalificeringsåret räknas.

 • Den som erhåller högsta sammanlagda poäng vinner priset.

 • Om flera ekipage hamnar på samma poäng avgörs detta genom att priset går till det ekipage som tävlat högsta klass med bästa resultatet.

 • Vid fortsatt lika poäng delas priset.

bottom of page