top of page

Mentalitet

En Chodský pes kännetecknas av sitt livliga temperament, sin höga nivå av nyfikenhet och starka nerver. Den är snabb i sina reaktioner, vaksam, lättlärd och uppmärksam samt har ett vänligt sinne. Dessutom har den ett mycket välutvecklat luktsinne.

 

Mentalbeskrivning hund – MH

 

Eftersom Chodský pes är klassad som en brukshund måste individer som är tilltänkta att användas i avel genomgå en mentalbeskrivning (MH) innan parning. Hunden måste få bedömningen ”känd mental status” av mentalbeskrivaren vid MH för att få användas i avel. Beskrivningen ger en oberoende bedömning av hundens egenskaper. De mentala egenskaperna prövas i tio olika moment.

 
Det är önskvärt att samtliga individer av rasen Chodský pes genomgår MH. Dels för att uppfödarna ska kunna utvärdera sina kullar och planera sitt kommande avelsarbete men även för att rasklubben ska kunna ta fram långsiktiga strategier i RAS (Rasspecifika avelsstrategier) för att utveckla och bevara den svenska populationen. En rad statistiska uppgifter från protokollen förda vid MH används i avelsarbetet. Mentalbeskrivningen ger dig som hundägare en utförlig beskrivning som är användbar i din egen träning och vardag.

Protokollen från MH publiceras som resultat i SKK:s Hunddata och är offentlig information.

 

Här följer lite information om vad vilka bedömningspunkter som beskrivs vid MH samt hur resultatet avläses. Du finner även användbar information på svenska brukshundklubbens hemsida: Klicka här

mentalitet.jpg
mh_1.jpg

Vad beskrivs på ett MH

 

Hälsning: 
Hur hunden visar sin socialitet gentemot främmad människa
 

Hantering: 
Hur reagerar hunden när man gör intrång i den egna integritetens och sätter en kravfas.
 

Samarbete: 
Viljan att följa en främmad människa ifrån föraren, engagera sig med en främmad person.
 

Leklust: 
Viljan att leka med föremål
 

Gripande: 
Vill hunden bära, och hur hanteras föremålet
 

Förföljande: 
Viljan att jaga ifatt bortflyende föremål
 

Aktivitet: 
Kunna anpassa sig till passivitet

Viljan att engagera sig på avstånd 
från föraren, här ser man samarbete, lek, mod
 

Överrasknings situationer: 
Vad gör hunden när den blir överraskad,snabbt uppdykande
 

Ljudkänslighet: 
Samma som ovan men med ljud
 

Hot/agg: 
Blir hunden arg under någon del av testet
 

Försvarslust: 
Viljan och modet att försvara föraren mot obehagligt närmande som man inte kan identifiera.
 

Skott:  
Obehag eller ej.

bottom of page