top of page

HD/ED

49204774_322295881724505_736757004610673

Höftledsdysplasi (HD)

Höftledsdysplasi förekommer i rasen

HD är en felaktig utveckling av höftleden och en relativt vanlig skelettrubbning hos många hundraser.

Utvecklingen av hundens höftleder styrs av flera gener med inverkan av miljöfaktorer, exempelvis utfordring och motion. Således är risken för att en hund ska utveckla HD betingat av såväl arv som miljö, arvsgången är komplex (kvantitativ). Höftledsdysplasi är en utvecklingsrubbning. Detta innebär bl.a. att även hundar med normala höftleder (grad A eller B) kan producera avkommor som utvecklar HD. Risken för att hund med normala höftleder ska producera avkomma som utvecklar HD ökar om dess föräldrar och/eller syskon har HD. Rubbningen i höftledens utveckling äger rum under hundens uppväxttid. Först när skelettet vuxit färdigt kan man bedöma höftledernas utseende med hjälp av röntgen.

Armbågsledsdysplasi (ED)

Armbågsledsdysplasi förekommer i rasen.

 

Armbågsledsdysplasi innebär en onormal utveckling av armbågsleden och förkortas ED efter den engelska benämningen elbow dysplasia. ED är ett samlingsnamn för olika tillväxtrubbningar som leder till benpålagringar i armbågsleden, vilka kan urskiljas relativt tydligt vid röntgen.
 

Armbågsledsdysplasi förekommer hos Chodský pes men är inget stort hälsoproblem. Svenska Chodský pesklubben har därför inte några rekommendationer avseende ED-status. Däremot ska hundar som har konstaterad ED grad 1 eller sämre inte användas i avel, då det strider mot SKK:s grundregler. Klubben uppmuntrar dock uppfödare att informera sina valpköpare om det positiva i att ED-röntga sina hundar.

Vill du läsa mer om HD/ED rekommenderar vi dig till SKK´s hemsida 
Klicka dig vidare här

 

 

 

 

Svenska Chodský pesklubben har utarbetat Rasspecifika avelsstrategier (RAS), vilka fastslogs 2015-04-01 och är under revidering. Av strategierna framgår att rasklubben aktivt verkar för att förbättra statistiken avseende förekomst av HD genom att främst använda avelsdjur som är fria från HD. Eftersom populationen är liten och det finns för få hundar som är fria från höftledsdysplasi får en hund med C paras med A eller B (alternativt 0 eller 1 enligt tjeckiskt avläsnings system) användas som avelsdjur. Detta harmoniserar med den tjeckiska rasklubbens rekommendationer och riktlinjer samt de valphänvisningsregler som den svenska rasklubben antagit.


För att sträva efter en hälsosam population är det viktigt att så många Chodský pes som möjligt HD-röntgas.

Eftersom höftledsdysplasi även påverkas av miljö kan du som ägare eller uppfödare vidta åtgärder. Det finns vetenskapliga studier som visar på att intag av C-vitamin under tikens dräktighet samt minst två efterföljande veckor efter födsel kan få en positiv inverkan på höftledernas utveckling.

För officiell röntgen gäller att hunden är minst 12 månader gammal.

bottom of page