Utvärdering av avelsdjur

Kullstatistik

Lista på alla Chodský Pes som fått minst en svensk avkomma, samt statistik på avkommorna. Listan
är baserad på de uppgifter som fanns registrerade i Lathunden 2021-05-25. OBS! Statistik för
HD/ED/MH/MT/Ext kan endast ses för de svenskregistrerade avkommorna.

Kullstatistik (excel)

Sitter 8.jpg