top of page

Utvärdering av avelsdjur

Kullstatistik

Lista på alla Chodský Pes som fått minst en svensk avkomma, samt statistik på avkommorna. Listan
är baserad på de uppgifter som fanns registrerade i Lathunden 2021-05-25. OBS! Statistik för
HD/ED/MH/MT/Ext kan endast ses för de svenskregistrerade avkommorna.

Kullstatistik (excel)

Sitter 8.jpg
bottom of page