top of page

Tjeckiska förkortningar

21231725_738720079668350_101460184742849

För att underlätta för dig att förstå vad hundarna i Tjeckien har för resultat så har vi gjort en liten översättning av de vanligaste arbetsmeriter som du hittar i rasklubbens databas.

__________________________________________________________________________________________________________

ZZO | test grundläggande hanterbarhet.

-ålder på hund minst 10 mån

Föraren får använda ljud eller gest eller båda

LYDNAD inkallning, hantering av en hund i koppel, sitt-ligg i koppel i fotposition, läggande under gång, apportering, platsläggning 15 steg

SPECIAL LÄRA/TRÄNING inkallning under svåra förhållanden, beteende hos hunden i en grupp av människor, beteende hos hund då bunden kortare tid och lämnas ensam.

 

 

ZM | Grundläggande mini test

-ålder minst 12 mån

SPÅR eget spår, minst 150 steg, minst 15 min gammalt, högst 5 min spår tid Z 50(35)

LYDNAD inkallning, hanterbarhet hund i koppel, sitt-ligg-stå i koppel i fotposition, apport, platsläggning 15 steg.

SKYDD spaning terräng ( 30x40 steg , två skärmar ), markering hjälpare, skydd av förare, förvar hjälpare ( släta , 25 steg ), motstånd hund

 

ZOP prov hanterbarhet hund

-hund minst 10 mån

-tillåtet att använda ljud, gest och kommando och allt samtidigt.

LYDNAD inkallning (2 varianter antingen sitt framför föraren eller i fotposition), hanterbarhet med koppel, hanterbarhet utan koppel, sitt-ligg-stå i koppel, platsläggning 30 steg

GRUPP & SPECIAL, 3-5 hundar i grupp, hanterbarhet i koppel i gruppen, sitt-ligg-stå i koppel i gruppen, platsläggning i grupp 30 steg 2 min, överföra hund mellan förare och främmande förare 5m+5m hund munkorg, gång på obehagligt material med ett stopp.

 

ZPU1 arbetslämplighetstest (bruksprov)

-hund minst 12 mån

-måste hu uppfyllt ZOP provet

-föraren kan använda ljud o gest samtidigt
 

GRUNDLÄGGANDE DEL inkallning till fotposition eller framför, hanterbarhet utan koppel, sitt-ligg-stå utan koppel i fotposition, skall i fotposition, apportering, höjdhopp, hoppa till klättring, platsläggning 30 steg förare gömd, vakta figurant, spår 100 m.
 

GRUPP OCH SPECIAL 3-5 hundar i grupp, hanterbarhet i grupp, sitt-ligg-stå i grupp, läggande under gång, gång på ojämnt material i grupp, platsläggning ljud.

 

ZZV1 prov mångsidig träning

-hund minst 14 mån

SPÅR , LYDNAD , SKYDDS DEL 

 

 

CT16 | terapihunds prov

-höga krav på lämplighet av hund, stabil, självsäker, lugn, lugn bland människor och djur mm

 

 

FPr 1-2-3

Spår prov i 3 olika grader, (sammankopplat med IPO på något sätt.)

FPr 1 -

Eget spår, 300 steg, 3 sektioner, 2 stenbrott (ca 90 grader), 2 föremål handler, minimum 20 minut gammal, arbetstid 15 min.

FPr 2 -

Främmande spår, minst 400 steg, 3 sektioner, 2 stenbrott (ca 90 grader), 2 föremål, minst 30 min gammalt, arbetstid 15 min.

FPr 3 -

Främmande spår, minst 600 steg, 5 sektioner, 4 stenbrott (ca 90 grader), 3 föremål, minst 60 minut gammalt, arbetstid 20 min. 

 

OB-Z (obidience) hund minst 10 mån

LYDNAD Platsläggning i grupp 1 min, linförighet, läggande under gång, inkallning, sättande under gång, skicka i rutor, hålla apport, hanterbarhet på avstånd, hopp över hinder, helhetsintryck

OB-1 (obidience) hund minst 12 mån

LYDNAD Platsläggning i grupp 2 min förare gömd, linförighet, ställande under gång, inkallning, sättande under gång, skicka ut i rutan, apport, hanterbarhet på avstånd, helhetsintryck

OB-2(obidience) hund minst 14mån

LYDNAD Plats sittande i grupp 1 min förare synlig, linförighet, ställande och sättande under gång, inkallning med ställande, skicka i rutan, riktningshämta apport, doft prov, hanterbarhet på håll, apport hopp över hinder, helhetsintryck

OB-3 (obidience)hund minst 15mån

LYDNAD Sättande i grupp 2min förare gömd, läggande i grupp 4 min förare gömd, linförighet, läggande under gång ställande sittande läggande, inkallning, skick i rutan, riktad apportering, apport över hinder, doftprov, hanterbarhet på håll.

 

UPr 1 LYDNAD PROV

LYDNAD Hanterbarhet utan koppel, sättande under gång, sättande under gång med inkallning, apport, apport med hopp, apport med klättring, skicka framför med läggande, läggande under längre tid

Boniteringskoder -mentaldel

Det kan vara svårt att förstå de tjeckiska boniteringskoderna. Boniteringen görs i två olika delar. Det första du ser på den tjeckiska rasklubbens databas är den exteriöra delen. Den är relativt lätt att översätta och förstå.

För att se den mentala delen av boniteringen gör du så här:
Gå in på rasklubben databas. Skriv in namnet på den hund du är intresserad av och tryck på knappen "Hledej". Det kan finnas flera hundar med samma namn, leta rätt på den du vill titta på och klicka på namnet. Då ser du hundens stamtavla och vissa resultat. Klicka på koden efter orden "Bonitacní kód: chovný" i hundens stamtavla, då kommer man till boniterings exteriörsdels resultat.
Klicka på "úplný kód", då får du överst fram exteriöra delen och nedersta delen, "kód povahy" är mentaldelen.

 


A
Hundens reaktion bedöms och värderas under hela kontrollen då man kollar exteriör, mätning, kontroll av tänder osv.

B

Ägaren har hunden okopplad, visar föremålet (leksaken) sedan kastas föremålet iväg minst 5m (det är tillåtet att provocera och hetsa upp hunden). Efter att man kastat föremålet är det tillåtet av föraren att prata till hunden (det handlar ej om appportering) men man ser samarbetet mellan hund förare.

C

Reaktion på oljud som kommer stötvis. Man kollar nervfastheten och hur hunden hanterar/behärskar ljud som denne kan utsättas för var som helst. Vid provet ställer fem hundägare upp med sina hundar som är placerade vid vardera ägares vänstra sida i slakt koppel.

D

Gruppen bildas av minst fem personer. Ägaren går med hunden kopplad i normal gång mot gruppen. Någon i gruppen sträcker ut sin hand och skakar hand med ägaren och andra i gruppen klappar/smeker hunden. Därefter lämnar ägaren gruppen.

E

En grupp på minst fem personer. Ägaren har hunden kopplad och går igenom gruppen med normal gång. En i gruppen har sin hund i koppel med i gruppen.

D/E

Hunden har ej munkorg, om ägaren önskar munkorg på sin hund under testet så accepteras detta. Men hunden kommer då inte kunna få 0,1 eller 2 i bedömningen.
 

Notering; Hundarna har ej munkorg. Om ägaren vill/känner att hunden ska ha munkorg, är det accepterat, men hunden kommer då inte erhålla betyg 0, 1 eller 2.

bottom of page