top of page

Medlemsskap

Välkommen som medlem i Svenska Chodský pesklubben!


Svenska Chodský pes klubben är en av rasklubbarna inom Svenska Brukshundklubben (SBK), som i sin tur är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK). Det är specialklubbarna inom SKK som har avelsansvaret för hundraserna i landet. SBK har valt att delegera detta avelsansvar till sina respektive rasklubbar.
Som medlem kan du påverka rasens utveckling och delta i klubbens aktiviteter.

Så här blir du medlem i Svenska Chodský pesklubben.

Medlem blir du via Svenska Brukshundsklubbens hemsida.

De olika medlemskapen har vi listat längre ned här på vår sida och med information om hur du går tillväga. 


SBK har infört att den som registreras som medlem måste lämna komplett personnummer. Utan komplett personnummer kan vi inte registrera er som medlemmar. Ditt personnummer används endast i identifikationssyfte och dessa uppgifter kommer inte att lämnas ut till tredje part.

Ditt medlemskap blir giltigt först när din betalning är registrerad.

39394007_651358701889193_369113933850397

Länk till Bli medlem

https://brukshundklubben.se/om-oss/medlem/

**************************

Ordinarie medlemskap
 

Ordinarie medlem betalar förbundsavgift och lokal avgift.
 

580kr (SCPK 180kr & förbundsavgift SBK 400kr)

Medlem i flera klubbar?
 

Du kan också vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i.

180kr (SCPK 180kr)

**************************

Familjemedlemskap
 

Familjemedlem betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll (samma adress), redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar.
(I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen).

120kr (SCPK 120kr)

 

**************************

Utlandsmedlemskap
 

Utlandsmedlem betalar förbundsavgift på 530 kr per år plus lokal avgift. Förbundsavgiften är lite högre på grund av högre administrativa kostnader.

710kr (SCPK 180kr & förbundsavgift SBK 530kr) 

**************************

Ungdomsmedlemskap
 

Ungdomsmedlem är 6-25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Svenska Brukshundklubben som specialklubb. Då blir du medlem i båda klubbarna till priset för en. Du får båda tidningarna Brukshunden och Hundsport och får ta del av båda klubbarnas aktiviteter. Samma år som du fyller 26 år kan du välja att fortsätta ditt medlemskap i Brukshundklubben. Läs mer på www.shu.se.


Administrera ditt medlemskap inom SBK och skriv själv ut ditt medlemsbevis.

Har du bytt adress, telefonnummer, e-postadress eller vill avsluta ditt medlemskap? Allt detta gör du själv på 

https://brukshundklubben.membersite.se/

bottom of page