top of page

Sektorer & arbetsgrupper

topp_3.jpg

Sektorn för avel & uppfödarsektorn samt RAS

Åsa Tiderman | Sammankallande

sektor_avelouppfodare@scpk.se

 

 

Medlemmar i sektorn


Håkan Sjödin
Anita Melitshenko
Sandra SivermanRAS 
Ann Olsson | Sammankallande
Yvonne Brink
Sandra Siverman

 

Utbildnings- och tävlingssektorn
 

Lena Hermansson | Sammankallande 

sektor_rtus@scpk.se

Medlemmar i sektorn

Frida Holst Pettersson
Lotta Eriksson
Karin Sjöqvist
Björnar Sörli
Jessica Hägg
Jim Berglund
Jane Gransveden     

Tävlingssekreterare

Sandra Siverman 
sandrasiverman@hotmail.com 0704-608213

Licenshantering

Svenska Chodský pes klubbens kontaktperson gentemot SBK för licenshantering är
Jim Berglund.

Exteriörbeskrivare

Åsa Tiderman 
asa.tiderman@gmail.com 0707-996105


Sandra Siverman 

sandrasiverman@hotmail.com 0704-608213

Yvonne Brink 

yvonne.brink@telia.com 0706-855554

Anita Melitshenko

Info@kennelblackmarsh.com 0733-879244

Mia Holmbäck

maria@quicknet.se 0705-954147

Sektor för utställning & exteriör

Anita Melitshenko | Sammankallande

info@kennelblackmarsh.com 073-3879244

Medlemmar i sektorn
Yvonne Brink
Lotta Eriksson

Webbansvariga

Sofia Olsson
sofia00olsson@gmail.com  0768-656290

Anne Lagerström
annelagerstrom@telia.com 0722-334390

Sektor för PR, info samt rasmonter

Victoria Johansson | Sammankallande

Vickislya@hotmail.com 0739-393656

Ansvarig nyhetsbrevet

Victoria Johansson


Medlemmar i sektorn

Ansvarig rasmonter

Eva Söderlund

Ansvarig hemsida
Sofia Olsson
Anne Lagerström

Ansvarig instagram
Jessica Björkquist

Ansvarig facebook
Anne Lagerström

Valberedning

Lotta Eriksson | Sammankallande
0707-906189

Medlem i arbetsgruppen
Björnar Sörli
Gerda Wirén


 

Mottagare för e-post

Maria (Mia) Holmbäck | Ansvarig

Skolgatan 18
73536 Surahammar

ordforande@scpk.se

Medlemsregister
 

Eva Söderlund
e.soderlund@hotmail.com, 0703501512

Victoria Johansson
vickislya@hotmail.com, 0739393656

bottom of page