Sektorer & arbetsgrupper

topp_3.jpg

Sektorn för avel, hälsa, mental & RAS

Ingela Pettersson | Sammankallande

ingela@zting.se  0703-455338


Medlemmar i sektorn
Ann Olsson
Sandra Siverman
Yvonne Brink

 

Avelsrådet
Sandra Siverman
Yvonne Brink

RAS 
Ann Olsson Sammankallande
Yvonne Brink
Sandra Siverman
 

Sektor för utställning & exteriör

Yvonne Brink | Sammankallande

yvonne.brink@telia.com 0706-855554

Medlemmar i sektorn
Anita Melitshenko
Lotta Eriksson

Sektor för PR, info samt rasmonter

Victoria Johansson | Sammankallande

Vickislya@hotmail.com 0739-393656

Ansvarig nyhetsbrevet

Medlemmar i sektorn

Ansvarig rasmonter

Eva Söderlund


Frida Orrelid

Ansvarig hemsida
Hanna Andersson

Ansvarig instagram
Emelie Johansson


Ansvarig facebook
Anne Lagerström

Utbildnings- och tävlingssektorn
 

Åsa Tiderman | Sammankallande         

asa.tiderman@gmail.com 072-180 86 22

 

Medlemmar i sektorn
 

Karin Sjöqvist 
Ansvarig för drag och styrelsens kontaktperson
Lotta Eriksson
Ansvarig för vallning
Kim Törnblom
Tjänstehundsansvarig
Frida Holt-Pettersson

Ansvarig specialsök/NW
Johanna Tigerström
Ansvarig för vandringspris/hederspriser
Eva Söderlund

Catrin Grahn
Caroline Nilsson
Björnas Sörli
 

Valberedning

Åsa Tiderman | Sammankallande
asa.tiderman@gmail.com 0707-996105

 

Medlem i arbetsgruppen
Anita Melitshenko 0733-879244
Lotta Eriksson 0707-906189

Exteriörbeskrivare

Åsa Tiderman 
asa.tiderman@gmail.com 0707-996105
Sandra Siverman 

sandrasiverman@hotmail.com 0704-608213

Yvonne Brink 

yvonne.brink@telia.com 0706-855554

Mottagare för post

Ann Olsson | Ansvarig

ann@teamskennel.se

0708-606150

Bussjöv. 601-17

271 99 YSTAD

 

Mottagare för e-post

Ann Olsson

Ansvarig

ann@teamskennel.se

0708-606150

Medlemsregister

Ellinor Brusell
ellinorbrusell@gmail.com 0735-002386

Webbansvarig

Hanna Andersson
webmaster@scpk.se 0706-153706

Tävlingssekreterare

Sandra Siverman 
sandrasiverman@hotmail.com 0704-608213