Sektorn för avel- och hälsa

Lotta Eriksson | Sammankallande

tullalulla@live.se 0707-906489

Medlem i sektorn

Sandra Siverman

Ann Olsson 

Pia Bäckman 

Ingela Pettersson 
Yvonne Brink

Arbetsgrupp Mental

Ann Olsson | Sammankallande

ann@teamskennel.se 0708-606150

Medlem i arbetsgruppen

Yvonne Brink
Hans Kinn

Utbildnings- och tävlingssektorn
 

Carina Sehlin | Sammankallande         

carina.sehlin@outlook.com 072-180 86 22

 

Medlem i sektorn

Kim Törnblom
Eva Söderlund
Björn Källström

Arbetsgrupp Årsmöte 2020

Åsa Tiderman | Sammankallande

asa.tiderman@gmail.com 0707-996105

Medlem i arbetsgruppen

Lotta Eriksson

Informations- och PR sektor

Anne Lagerström | Sammankallande

chodskylife@gmail.com 072-2334390

Medlem i sektorn

Pia Bäckman

Ingela Pettersson 
Eva Söderlund

Arbetsgrupp Gemensam utställning med SACK 30/5 2020 Ullareds Brukshundsklubb
(tidigare arbetsgruppen för RAS SM)

Lotta Eriksson | Sammankallande

tullalulla@live.se 0707-906489

Medlem i arbetsgruppen
Eva Söderlund
Sanna Persson
Yvonne Brink

Avelsrådet

 

Ann Olsson | Sammankallande

ann@teamskennel.se 0708-606150

Medlem i rådet

Sandra Siverman

 

Avelsrådet har ansvaret för lathunden

Arbetsgrupp avseende rabatterat medlemskap för uppfödare                

 

Sandra Siverman | Sammankallande

sandrasiverman@hotmail.com 0704-608213

Medlem i arbetsgruppen

Ann Olsson 

Kommittén för vandringspris

Medlem i Kommittén

Sandra Siverman

sandrasiverman@hotmail.com 0704-608213
 

Lotta Eriksson 

Ylva Edbäck

Arbetsgrupp RAS

 

Åsa Tiderman | Sammankallande

asa.tiderman@gmail.com 0707-996105

Medlem i arbetsgruppen

Sandra Siverman 

Lotta Eriksson

Priskommittén för hederspris

Ingela Pettersson | Sammankallande

ingela@zting.se  0703-455338

Medlem i arbetsgruppen

Pia Bäckman
 

Vallning & valläger

Kontaktperson för frågor rörande detta:

Lotta Eriksson | Sammankallande

tullalulla@live.se 0707-906489

Mottagare för post

Åsa Tiderman | Ansvarig

info@scpk.se

0707-996105

Väla 129

715 91 ODENSBACKEN

 

Mottagare för e-post

Åsa Tiderman

Ansvarig

info@scpk.se

0707-996105

Arbetsgrupp Rasmonterbemanning

 

Lotta Eriksson | Sammankallande

tullalulla@live.se 0707-906489

Ansvarig för rasmonterutseende

Kerstin Gunnebro

Medlemsregister

Ellinor Brusell
ellinorbrusell@gmail.com 0735-002386

Valberedning

Jennie Olausson | Sammankallande
zappajo7@gmail.com 

Medlem i arbetsgruppen
Ingela Pettersson 0703-455338
Wenche Huber

Exteriörbeskrivare

Åsa Tiderman 
asa.tiderman@gmail.com 0707-996105
Sandra Siverman 

sandrasiverman@hotmail.com 0704-608213

Yvonne Brink 

yvonne.brink@telia.com 0706-855554

Webbansvarig

Anne Lagerström
webmaster@scpk.se 0723-334390

Tävlingssekreterare

Sandra Siverman 
sandrasiverman@hotmail.com 0704-608213

Följ Svenska Chodský pesklubben

Svenska Chodský pesklubben
c/o Tiderman
Väla 129
715 91 Odensbacken

KONTAKT

E-post

  • Black Facebook Ikon
  • Black Instagram Ikon

Länkar till: 
SLU
Rasklubben i Tjeckien

 

Chodský pes i våra grannländer

Danmark | Norge | Finland

BG: 189-2140

Webansvarig: Anne Lagerström 

© 2020