top of page

Historia

start_1.jpg

Chodský pes i Tjeckien
 

1984 
Erkändes rasen och rasstandarden god-

kändes varpå det moderna avelsarbetet kunde påbörjas.

1985 
Föddes den första registrerade kullen.

1991 
Grundades rasens uppfödarförening.

2000
Stängdes stamboken för hundar utan stamtavla.

 

Chodský pes i Sverige
 

2010
Chodský pes godkänns för registrering i SKK.

2013
Svenska Chodský pesklubben (SCPK) bildas.

2014
Svenska Chodský pesklubben ansluts till SBK. 

2015 
Den första kullen föds & registreras.

2016 
Krävs känd HD-status gällande  avelsdjur.

Chodo fanan

Under 1100-talet gick gränsen mellan Tjeckien och Tyskland igenom regionen Chodsko. Gränsen var viktig ur handelssynpunkt. Vid den här tiden ansvarade Chodskofolket för gränsskyddet och patrullerade gränsen med Chodský pes liknande hundar. Chodskofolket fick särskilda privilegier från den regerande fursten för sitt arbete.

 

Rasen har en anrik historia och är kanske en av världens äldsta kända raser för bevaknings- och patrulltjänst. Dess namn är hämtat från regionen Chodsko i västra Tjeckien – och betyder just ”hund från Chodsko”. Hundarna användes även som vallhundar. Efterforskning har funnit stöd för att det fanns ett aktivt avelsarbete i Chodsko av en Chodský pes-liknande ras redan under 1500-talet.

Choderna ansvarade för gränsbevakningen fram till 1600-talet

men i takt med att bevakningen fick minskad betydelse

avtog även intresset för avelsarbetet kring regionens

Chodský pes liknande hundar. Glädjande för oss behöll

Choderna sina hundar och använde dem på senare tid som

gårds- och vallhundar.

Hundarna har omnämnts i berättelser och historier som trogna, modiga och lojala. Därför är det inte förvånansvärt att Chodernas fana bär siluetten av ett hundhuvud. Det stiliserade hundhuvudet är sedan länge en tjeckisk symbol för försvarsvilja.

Denna historiskt dokumenterade ras föll nästan i glömska precis som många andra raser under efterkrigstiden. Detta till trots har rasen överlevt till modern tid med mycket små exteriöra avvikelser, vilket bedöms utifrån de många avbildningar som finns runt om i Tjeckien. Ett fåtal entusiaster försökte ca 1948 att sammanställa ett dokument avseende rasens standard med syfte att få rasen erkänd hos FCI*. Emellertid var inte detta möjligt.

50067400_518031682016144_796092729853686

Chodský pes är ännu inte godkänd av FCI*

*FCI= Fédération Cynologique Internationale, en internationell sammanslutning av kennelklubbar.

bottom of page