top of page

Styrelsen 2023

ordförande

ORDFÖRANDE | Mia Holmbäck
 

ordforande@scpk.se

viceordforande.jpg

VICE ORDFÖRANDE | Håkan Sjödin


viceordforande@scpk.se

sekreterare-1.jpg

Önskar ni få protokollen från våra styrelsemöten, skicka ett mejl till vår sekreterare.

SEKRETERARE | Lena Hermansson

sekreterare@scpk.se

kassoren.jpg

Hit skickas kvitton och annat som rör kassörens arbete.
 

KASSÖR | Mikael Pankko

kassor@scpk.se

Ladda ner reseräkning

ledamot-1.jpg
ledamot-2.jpg
ledamot-3.jpg

LEDAMOT | Karin Sjöqvist

ledamot-3@scpk.se

LEDAMOT | Anne Lagerström

ledamot-2@scpk.se

LEDAMOT | Victoria Johansson

ledamot-1@scpk.se

 

suppleant-1.jpg

1:A SUPPLEANT | Göte Toftler

1suppleant@scpk.se

suppleant-2.jpg

2:A SUPPLEANT | Camilla Stål-Helzel


2suppleant@scpk.se
 

Revisorer:
Mikael Melitshenko, Torbjörn Bäckmark


Revisorssuppleanter:
Carola Nilsson, Jeanette Carlsson

Valberedningen 
Lotta Eriksson Sammankallande 

valberedningen@scpk.se
 

Bjørnar Sørli

Gerda Wirén 

bottom of page