top of page

Styrelsen 2024

ordförande

ORDFÖRANDE | Mia Holmbäck
 

ordforande@scpk.se

åsa-vice_edited.jpg

VICE ORDFÖRANDE | Åsa Tiderman

 

sekreterare-1.jpg

SEKRETERARE | Lena Hermansson

sekreterare@scpk.se

Önskar ni få protokollen från våra styrelsemöten, skicka ett mejl till vår sekreterare.

kassoren.jpg

KASSÖR | Mikael Pankko

kassor@scpk.se

Ladda ner reseräkning

Hit skickas kvitton och annat som rör kassörens arbete.
 

ledamot-1.jpg

LEDAMOT | Victoria Johansson

ledamot-1@scpk.se

 

ledamot-2.jpg

LEDAMOT | Anne Lagerström

ledamot-2@scpk.se

ledamot-3.jpg

LEDAMOT | Karin Sjöqvist

ledamot-3@scpk.se

suppleant-1.jpg

1:A SUPPLEANT | Göte Toftler

1suppleant@scpk.se

suppleant-2.jpg

2:A SUPPLEANT | Camilla Stål-Helzel


2suppleant@scpk.se
 

Revisorer:
Mikael Melitshenko, Torbjörn Bäckmark


Revisorssuppleanter:
Carola Nilsson

Valberedningen 
Björnar Sörli  Sammankallande 

valberedningen@scpk.se

 

Arbetsgruppen i valberedningen
Lotta Eriksson

Gerda Wirén 

bottom of page