top of page

Exteriörbeskrivning

exterior_bild.jpg

På en exteriörbeskrivning går man noggrant igenom hunden och bedömer på 103 punkter hur väl hunden motsvarar rasstandarden. Exteriörbeskrivning är alltså mycket mer detaljerat än vanlig utställningskritik. Hundens exteriör redovisas i ett protokoll som är gemensamt för alla brukshundraser.
 

En hund som uppfyller rasstandarden på ett fullgott sätt får bedömningen ”Godkänd exteriör för korning”. Om hunden också gör ett MT (mentaltest för hund) och godkänns även där får hunden titeln KORAD. För detta måste hunden vara minst 18 månader.
 

För rasklubben är exteriörbeskrivningarna ett mycket bra verktyg för att uppmärksamma om vissa exteriöra brister blir vanligare eller allvarligare. Då kan klubben sätta in åtgärder för att komma tillrätta med detta. Därför är det mycket viktigt att rasklubben får in kopior på alla exteriörbeskrivningsprotokoll och att så många som möjligt exteriör beskriver sina hundar.
Skicka en kopia till kallonencaroline@gmail.com

Hundägare kan göra exteriörbeskrivning enligt följande:

Från 12-17 månaders ålder: Dessa resultat registreras enbart av Svenska Brukshundklubben.
 

Från 18 månaders ålder: Dessa resultat registreras av Svenska Kennelklubben i Hunddata.

Det finns ingen övre åldersgräns för att göra exteriörbeskrivning.

Exteriörbeskrivningen utförs av en auktoriserade exteriörbeskrivare eller exteriördomare på SBK-utställning. Våra exteriörbeskrivare har en omfattande utbildning av exteriördomare i Svenska Brukshundklubben.

bottom of page