top of page

Öppet Hälsoregister

14241492_10205336674335100_4258734801590

Svenska Chodský pesklubbens fortsätter kartläggning av rasens hälsa och inför härmed ett öppet hälsoregister för att undersöka hälsoläget avseende epilepsi och allergi.

 

Svenska Chodský pesklubben vill genom det öppna hälsoregistret visa på transparens och dialog kring viktiga hälsoaspekter och ser registret som led i att utveckla och bevara rasen ur ett hållbart perspektiv.

 

Därför önskar rasklubben att den som äger, har ägt eller har fött upp en hund som drabbats av ovan nämnda sjukdomar rapporterar in detta till nedan angivna.

Ann Olsson: ann@teamskennel.se

Dokumentet laddar du upp här

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Här kan du läsa den senaste redovisade enkät
 

Hälsoenkät 2021 (power point)
Hälsoenkät 2021 (pdf)             
Enkäten är utarbetad av sektorn för avel och hälsa

bottom of page