Öppet Hälsoregister

Svenska Chodský pesklubbens fortsätter kartläggning av rasens hälsa och inför härmed ett öppet hälsoregister för att undersöka hälsoläget avseende epilepsi och allergi.

 

Svenska Chodský pesklubben vill genom det öppna hälsoregistret visa på transparens och dialog kring viktiga hälsoaspekter och ser registret som led i att utveckla och bevara rasen ur ett hållbart perspektiv.

 

Därför önskar rasklubben att den som äger, har ägt eller har fött upp en hund som drabbats av ovan nämnda sjukdomar rapporterar in detta till nedan angivna.

Ann Olsson: ann@teamskennel.se

Dokumentet laddar du upp här

Följ Svenska Chodský pesklubben

Svenska Chodský pesklubben
c/o Ann Olsson
Bussjöv. 601-17
271 99 YSTAD

KONTAKT

E-post

  • Black Facebook Ikon
  • Black Instagram Ikon

Länkar till: 
SLU
Rasklubben i Tjeckien

 

Chodský pes i våra grannländer

Danmark | Norge | Finland

BG: 189-2140

Webansvarig: Hanna Andersson

© 2020