top of page

Medlemsmöte 16 aug 2024

 

 

 


 

Välkommen till medlemsmöte med Svenska Chodský pesklubben!
Fredag 16 augusti 2024 kl.18.00-19.00 Lindesbergs Brukshundklubb, Lindesberg.


Punkter som kommer att tas upp på mötet
- En av klubbens viktiga uppgifter är att främja en god utveckling av rasen i Sverige.

Vilka avelsrekommendationer finns, varför finns de och hur påverkar det

”den vanliga hundägaren”?
- Kort rapportering från klubbens olika sektorer om vad dejobbar med under året.
- Rasseminariet i Eskilstuna, samt utställningen
- Vad skulle du som medlem vilja göra mer i rasklubben, kan vi
tillsammans göra mer?

..........................................................................................................................


Varmt välkommen till mötet!

 

Frågor?
Kontakta Åsa Tiderman asa.tiderman@gmail.com
eller Göte Toftler g.toftler@telia.com

picture.jpg
bottom of page