top of page

Stort Stort Grattis Carola Nilsson!


Som fått motta SBK´s förtjänsttecken i band för förtjänstfullt arbete inom tjänstehundsverksamhet!💥🙌💐

1 visning
bottom of page