Träningsträffar

Här annonserar vi träningsträffar från våra medlemmar runt om i landet. 
Dessa träffar är inte arrangerade av SCPK